Chiro Moment, gevestigd aan de Geleenstraat 3H, 1078 LB in Amsterdam, informeert u graag over de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens in mijn praktijk. Ik, Shirley Yao Xing, chiropractor, hecht belang aan het beschermen van deze privacygevoelige informatie.

Ik sla uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op met als doel u goede zorg te kunnen verlenen. Ik ben wettelijk verplicht een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Uw persoonsgegevens zijn verder nodig om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Het verwerken van uw gegevens doe ik zorgvuldig volgens de privacy- en dataveiligheidsbeleid. Het gaat om gegevens die u zelf heeft verstrekt of die met uw uitdrukkelijke toestemming bij derden zijn opgevraagd. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder. Door uw zorg in mijn praktijk te laten uitvoeren gaat u akkoord met deze manier van gegevens verwerken.

Zo ga ik met uw gegevens om:

 • Uw gegevens verwerk ik zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Alleen de behandelende chiropractor heeft toegang tot uw medische gegevens.
 • Uw gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik hou me aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Ik heb de wettelijke plicht uw identiteit te controleren door middel van uw BSN nummer uw identiteitsbewijs.
 • Ik gebruik uw gegevens alleen met het doel u de gepaste zorg te kunnen verlenen.
 • Uw gegevens worden digitaal opgeslagen en met alle mogelijke technische beveiligingsmaatregelen en organisatorische maatregelen beveiligd tegen inzage door onbevoegden.
 • Ik heb een verwerkersovereenkomst met de leverancier van mijn praktijksoftware Crossuite.
 • Uw gegevens deel ik niet met derden tenzij dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vraag ik die vooraf aan u. Ik deel nooit uw persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 • Heeft u de indruk dat uw gegevens ondanks mijn inspanningen, niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op.
 • U heeft het recht delen van uw gegevens in te zien. U kunt dat doen door middel van schriftelijk verzoek. Ter verificatie dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarbij u uw pasfoto en BSN afschermt.
 • Als u vindt dat de gegevens die ik van u heb opgeslagen niet correct zijn, kunt u mij schriftelijk vragen om die gegevens aan te passen. Zorgt u er ook voor dat uw gegevens actueel zijn en u wijzigingen in uw gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld als u een ander adres, telefoonnummer of andere huisarts heeft gekregen.
 • U kunt uw toestemming tot verwerken van uw gegevens op ieder moment intrekken. Als ik geen toegang heb tot alle relevante gegevens dan kan ik geen verantwoorde zorg meer garanderen en moet ik de behandeling dan beëindigen. Aangezien de WGBO een bewaartermijn van 20 jaar na het laatste consult vereist, sla ik uw gegevens in dat geval op in een inactief archief onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Indien ik de indruk heb dat er fouten of onrechtmatigheden zijn ontstaan bij het verwerken van gegevens in mijn praktijk dan stel ik de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte. Heeft dit incident betrekking op uw gegevens, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor uw persoonsgegevens die ik via derden ontvang.
 • U kunt bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk.

 

Op mijn website www.chiromoment.nl maak ik gebruik van cookies in verband met Google Analytics om mijn website te optimaliseren. Ook WordPress, het programma waar de website mee is gemaakt, gebruikt cookies. Dit geldt automatisch ook voor Facebook en Instagram waarvan ik op mijn website een snelkoppeling heb naar de pagina’s van de praktijk. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Vragen en klachten over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk kunt u richten aan: shirley@chiromoment.nl. Mocht het niet lukken dit naar tevredenheid op te lossen dan kunt u zich wenden tot de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is op 1 augustus 2022 in dienst getreden.

Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd.